School bus services

Getting your child to and from school safely is one of our top priorities. To this end we can provide a school bus service for families that request it. If you have need of transport from our school, please fill out the form which you can
download by clicking here and send us an email at:

 

[email protected]

(Alb) Hapet programi i bursave pranë British School of Tirana për nxënësit ekselentë të klasave 9, 10, 11 dhe 12 të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2024-25.

Regjistroni interesin tuaj në formën në link për të marrë pjesë në testimin kualifikues dhe për të përfituar nga bursat në masën 50% të tarifës vjetore.

Afati për aplikim 12 Prill 2024
Data e testimit 20 Prill 2024

 

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScodYxFhgBeWk_hHxlaSTI_08iQKBNa900vvZAj_-dHQZfZ9A/viewform

 

(Eng) Please express your interest for the newly launched Scholarship Program of the BST for school year 2024-2025.

Scholarships for the value of -50% of the annual tuition fee are available for excellent students in grade 9, 10, 11 and 12.
Deadline for the expression of interest is 12th of April 2024. Expression of interest form can be accessed in the link.
Date for the qualifying examination is 20 April 2024.